فانی تبریزی سه علامه تبریزی

.

 

 

فانی تبریزی سه علامه تبریزی

این اثر پژوهشی در زندگی ، آثار و اندیشه علامه طباطبایی ، علامه جعفری و علامه امینی است.که درسال 1390 توسط انتشارات منشور به چاپ رسیده است.

اضافه کردن نظر