فانی تبریزی گوهرهای سیر و سلوک

.

فانی تبریزی گوهرهای سیروسلوک

اثری است اخلاقی و عرفانی در خصوص عرفان عملی و نظری که در موضوعات توحید ، مراتب اربعه سلوک ، ارکان اربعه سلوک ، هفت شهر عشق عطار ، مراتب عشق ، توکل ، رضا و ... که در عرفان اسلامی مطرح است بررسی می نماید. این اثر به همت انتشارات منشور در سال 1389 به چاپ رسیده است.

اضافه کردن نظر