فانی تبریزی عبادت احرار

.

فانی تبریزی عبادت احرار

رساله ای است در موضوع نماز و اهمیت آن از دیدگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام. آداب ورود به نماز و احرام بستن در نماز و... را بررسی می کند

این اثر در سال 1378 به اهتمام نشر منشور تبریز منتشر شده است.

اضافه کردن نظر