فانی تبریزی دلدادگان توحید

.

فانی تبریزی دلذادگان توحید

این اثر پژوهشی است در زندگانی ، آثار و اندیشه های حضرات آیات علامه طباطبایی ، علامه امینی ، علامه جعفری ، آیه الله ملکی تبریزی ، آیه الله سید علی قاضی  که هر پنج بزرگوار به عنوان استادان عرفان اسلامی معرفی می شوند که در سال 1390 درانتشارات دارالکتب الاسلامیه تهران به زیورطبع آراسته گردید.

اضافه کردن نظر