فانی تبریزی و دوستان

.


 
 
photo 2015-12-30 23-49-22
 
استاد کریم زمانی - فانی تبریزی - خلیل کریمی
 
menu dividerIMG 20140505 214020 Copy
 
فانی تبریزی - دکتر یحیی یثربی
 
دکتر محدث
 
استاد نظمی - فانی تبریزی - دکتر محدث
 
فانی تبریزی و جلال اتفاق و صدری
 
 حاج سید صدری ـ فانی ـ حاج جلال اتفاق
 
فانی تبریزی و منعم
استاد منعم اردبیلی ـ فانی تبریزی
 
 
فانی تبریزی و عابد تبریزی
استاد عابد تبریزی ـ فانی تبریزی
 
 
6_Copy
استاد بخت شکوهی ـ فانی تبریزی
 
3_Copy
استاد علامه حسن زاده آملی ـ فانی تبریزی
 
444
انجمن ادبی زنده یاد استاد عابد
 
HOJ_9899_Copy
فانی تبریزی ـ استاد سهیل محمودی ـ استاد حجه الاسلام دعایی
 
L1030263_Copy
استادشهبازی ـ استادمهدی پورـ استادغفاری ـ استادکرمانی ـ محمددلارام ـ مهدی صابرـ اکبرقنبرزادـ یوسف زادصادق ـحسین زیرک کارـ فانی
استادفرزبودـ سردارپورجمشید ـ استاد حاج فیروز زیرک کارـ حاج غفاررستمی ـ استادحاجی بلند
 
IMG_3247.1._Copy
تجلیل ازشاعران برجسته استان
 
 
L1030271_Copy
استاد مهدی پورـ فانی ـ استاد تهرانچی ـ استاد حاجی بلند
 
Photo0009_Copy
آقای سعید زیرک کارـ استاد حاج فیروز زیرک کارـ فانی تبریزی
 
Photo0462_Copy
استاد علی نظمی ـ فانی تبریزی
 
Photo0793_Copy
استاد جدید بناب ـ حضرت استاد سید حسن عاملی ـ سیدموسوی ـ فانی ـ حاج غفا رستمی
 
Photo0801_Copy
سیدموسوی ـ استاد جدید بناب ـ استاد فروغی ـ فانی ـ حاج غفاررستمی
 
Photo1105_Copy
محمدرضا حسن پورـ استاد حسن مردانه ـ فانی
 
PICT0026_Copy
فانی تبریزی ـ مهدی صابرـ استاد عابد تبریزی
 
a_22_Copy
فانی تبریزی ـ یوسف زاد صادق
 
IMG_3078.11._Copy
استاد حسین اسرافیلی ـ فانی تبریزی
 
IMG55 9056 Copy
 دکتر محمدعلی موحد - فانی تبریزی
 
IMG_6411_Copy
استاد بهاءالدین خرمشاهی ـ فانی تبریزی
 
HOJ_9917_Copy
حسینیه مکتب النبی تهران
 
1390_
خانه هنرمندان تبریز سال 1389
 
88_Copy
آقای بخشمند ـ استاد علی معلم ـ فانی
 

اضافه کردن نظر