اشعار متفرقه

.

ccبه جان زنده دلان! کاین حدیثم از جان است               دلم فدای همه خاک پاک ایران است
 
حدیث حب وطن از رسول حی ودود                         نشان عشق و محبت به ملک ایمان است
 
دیار ما به تمدن به حکمت و فرهنگ                         به روی مهد زمین آبروی کیهان است
 
زگوش جان شنوید ای تمام عالمیان:                        مرا به سر هوس وصف ملک جانان است
 
شمال کشورمان جنگل است و سرسبزی                همیشه روی درختان صفای باران است
 
صنوبر است و همه لاله های رنگارنگ                    به روی شاخه ء گل بلبل غزلخوان است
 
سواحل خزر و باغ های زیبایش                             به چشم اهل نظر همچو باغ رضوان است
 
جنوب نیز عجب خرّم و تماشایی ست                  خلیج فارس به حق خوان بذل و احسان است
 
غروب شمس چنان دلربا و رویایی ست                که جان عاشق از آن بی قرار و حیران است
 
کویر لوت و دماوند و دشت بکر مغان                   تمام منظره ها عکس حُسن جانان است
 
چهار فصل طبیعت  همیشه در همه حال           ز چارسوی وطن روشن و نمایان است
 
به هرکجا نگری! از برای ملت ما                       ز لطف و بخشش حق روزی فراوان است
 
نگر به حکمت اشراق و بوعلی سینا              که هرکدام یقین یادگار لقمان است
 
بود چکامه حافظ به سان سحر حلال               کلام سعدی شیراز لطف یزدان است
 
به اصفهان نگر آن شهر علم و صنعت و ذوق       به شهر هاتف عارف که مست سبحان است
 
نگر به گوشه سامان و شعر عمّان اش             که بین انجم رخشان چو ماه تابان است
 
نگر به شاعر عرش آشیان نیشابور                دیار پاک خراسان که مهد عرفان است
 
«محیط» از قم و از اصفهان «نشاط» و «صبا»        «کلیم»و«محتشم »و«فیض» هم زکاشان است
 
جناب «شیخ مقدس» ز اردبیل  کهن                  «حکیم هیدجی» از شهر خوب زنجان است
 
«عماد»و«مظهر»و«مشتاق»و«وحشی»و«خواجو»      همه به شعر و ادب چون «فوأد» کرمان است
 
به خانقاه ولا شاه عارفان جهان                   جناب عارف حق بایزید سمنان است
 
بهشت و نزهت آن خواهی ار در این سامان       حریم امن رضا(ع) وادی خراسان است
 
به شهر عشق نگر، شهر عالمان، تبریز        که کوچه کوچه آن عالم ِ سخندان است
 
طباطبائی و میلانی و امینی ها                    دیارجعفری آن فیلسوف دوران است
 
نشسته پیر قصاید حکیم خاقانی                  به تخت سلطنت شعر همچو خاقان است
 
بلی به شعر و ادب شاعر فحول زمان              امیر ملک سخن شهریار عرفان است
 
چه گویم از هنر جامی و نظامی ها                 که جمله بنده ء حقند و حقّ میزان است
 
همه ز مولوی و صائب و همام عزیز                 نشانه های خدا بر تمام امکان است
 
عروس کشورمان، شهر عاشقان تهران            که پایتخت همه شهر های ایران است
 
کسی که صاحب قدرت بود در این گیتی             یقین وظایف او عدل و داد و احسان است
 
اراک و ساری و قزوین و رشت و کرمانشاه           به عدل اگر نگری همچو شهر تهران است
 
به یُمن نفس نبی (ص) دین ما بود اسلام           تمام ملت ما ملت مسلمان است
 
همه مطیع رسولند و و دوستار علی           نژاد ما همه از دودمان سلمان است
 
سلوک و سیر همه رهروان بحمدلله                  طریق عترت اطهار و راه قرآن است
 
به وصف ملک وفا هرچه گفت طبع روان                  ز صد هزار، یکی بود و این نمایان است
 
بهوش باش عدو! جای پای خودشناس              که این دیار شهیدان و جای شیران است
 
به رغم مدعیان، بهر شیعیان امروز                     امام مهدی موعود (عج) میر و سلطان است
 
کجایی ای به جهان منتهای عشق و امید           بیا بیا که به دل داغ درد  هجران است
 
کجایی ای همه عاشقان فدایی تو                   بیا که از غم تو جان و دل پریشان است
 
چو خواست یار سبکدل سخن ز کشور عشق       بگفتم آنچه عیان بود گرچه نقصان است
 
کلام فانی تبریز گشت از دل و جان                     دلم فدای همه خاک پاک ایران است
 
image024
 
وطنم ایران
 
به جان زنده دلان! کاین حدیثم از جان است
دلم فدای همه خاک پاک ایران است
 
حدیث حب وطن از رسول حی ودود
نشان عشق و محبت به ملک ایمان است
 
دیار ما به تمدن به حکمت و فرهنگ
به روی مهد زمین آبروی کیهان است
 
زگوش جان شنوید ای تمام عالمیان:
مرا به سر هوس وصف ملک جانان است
 
شمال کشورمان جنگل است و سرسبزی
همیشه روی درختان صفای باران است
 
صنوبر است و همه لاله های رنگارنگ
به روی شاخه ء گل بلبل غزلخوان است
 
سواحل خزر و باغ های زیبایش
به چشم اهل نظر همچو باغ رضوان است
 
جنوب نیز عجب خرّم و تماشایی ست
خلیج فارس به حق خوان بذل و احسان است
 
غروب شمس چنان دلربا و رویایی ست
که جان عاشق از آن بی قرار و حیران است
 
کویر لوت و دماوند و دشت بکر مغان
تمام منظره ها عکس حُسن جانان است
 
چهار فصل طبیعت  همیشه در همه حال
ز چارسوی وطن روشن و نمایان است
 
به هرکجا نگری! از برای ملت ما
ز لطف و بخشش حق روزی فراوان است
 
نگر به حکمت اشراق و بوعلی سینا
که هرکدام یقین یادگار لقمان است
 
بود چکامه حافظ به سان سحر حلال
کلام سعدی شیراز لطف یزدان است
 
به اصفهان نگر آن شهر علم و صنعت و ذوق
به شهر هاتف عارف که مست سبحان است
 
نگر به گوشه سامان و شعر عمّان اش
که بین انجم رخشان چو ماه تابان است
 
نگر به شاعر عرش آشیان نیشابور
دیار پاک خراسان که مهد عرفان است
 
«محیط» از قم و از اصفهان «نشاط» و «صبا»
«کلیم»و«محتشم »و«فیض» هم زکاشان است
 
جناب «شیخ مقدس» ز اردبیل  کهن
«حکیم هیدجی» از شهر خوب زنجان است
 
«عماد»و«مظهر»و«مشتاق»و«وحشی»و«خواجو»
همه به شعر و ادب چون «فوأد» کرمان است
 
به خانقاه ولا شاه عارفان جهان
جناب عارف حق بایزید سمنان است
 
بهشت و نزهت آن خواهی ار در این سامان
حریم امن رضا(ع) وادی خراسان است
 
به شهر عشق نگر، شهر عالمان، تبریز
که کوچه کوچه آن عالم ِ سخندان است
 
طباطبائی و میلانی و امینی ها
دیارجعفری آن فیلسوف دوران است
 
نشسته پیر قصاید حکیم خاقانی
به تخت سلطنت شعر همچو خاقان است
 
بلی به شعر و ادب شاعر فحول زمان
امیر ملک سخن شهریار عرفان است
 
چه گویم از هنر جامی و نظامی ها
که جمله بنده ء حقند و حقّ میزان است
 
همه ز مولوی و صائب و همام عزیز
نشانه های خدا بر تمام امکان است
 
عروس کشورمان، شهر عاشقان تهران
که پایتخت همه شهر های ایران است
 
کسی که صاحب قدرت بود در این گیتی
یقین وظایف او عدل و داد و احسان است
 
اراک و ساری و قزوین و رشت و کرمانشاه
به عدل اگر نگری همچو شهر تهران است
 
به یُمن نفس نبی (ص) دین ما بود اسلام
تمام ملت ما ملت مسلمان است
 
همه مطیع رسولند و و دوستار علی
نژاد ما همه از دودمان سلمان است
 
سلوک و سیر همه رهروان بحمدلله
طریق عترت اطهار و راه قرآن است
 
به وصف ملک وفا هرچه گفت طبع روان
ز صد هزار، یکی بود و این نمایان است
 
بهوش باش عدو! جای پای خود بشناس
که این دیار شهیدان و جای شیران است
 
به رغم مدعیان، بهر شیعیان امروز
امام مهدی موعود (عج) میر و سلطان است
 
کجایی ای به جهان منتهای عشق و امید
بیا بیا که به دل داغ درد  هجران است
 
کجایی ای همه عاشقان فدایی تو
بیا که از غم تو جان و دل پریشان است
 
چو خواست یار سبکدل سخن ز کشور عشق
بگفتم آنچه عیان بود گرچه نقصان است
 
کلام فانی تبریز گشت از دل و جان
دلم فدای همه خاک پاک ایران است
 
 

 خیال وصل

خيال وصل يار و درد هجران ايتميم نيليم
مريض درد عشقم فكر درمان ايتميم نيليم
گيدبدور دلبريم، هجرنده افغان ايتميم نيليم
گوزوم ياشين گويول قانيله مرجان ايتميم نيليم
بو آق دُرّي شبيه لعل جانان ايتميم نيليم

سالار نور جمالي مه‌كيمي رخسارينه هاله
دوداقلار غنچه تك بسته ياناقلار قرمزي لاله
گورندن دلبرين گل صورتنده اشگدن ژاله
قوروموش ني كيمي هر بند بنديمدن چخار ناله
اسير بند عشقم آه و افغان ايتميم نيليم

غم هجرانيدن سينه‌م اولوبدور غملر اويناغي
ايدوب ويران خزان قهري دييرسن صحنة باغي
رقيبون حيله‌سي ايلوبدي دلداري منه ياغي
چوكوبدور سينمه دود سيه تك آيريلوق داغي
بناسين تيشة آهيله ويران ايتميم نيليم

خيال وصلوه يئر ويرميشم من سينده جان تك
گرامي دور غمون خلوتگه قلبيمده مهمان تك
بلالر چكميشم عشقونده من امّا نه هجران تك
گوزوم ياشي آخار هجرينده مرواريد غلطان تك
اوني خون جگرله قانه غلطان ايتميم نيليم

بلا و غم ياغير يارب بو شهرين كوي و بامندن
آچيلمير دل نديم چاره بو غملي صبح و شامندن
اورك غمگين اولور بالّه بو خلقين ننگ و نامندن
توتولموش خاطريم گور اهل شهرين ازدهامندن
بويور مجنون كيمي عزم بيابان ايتميم نيليم

رفيق خلوتيم ناله طبيب و مرحميم ناله
قيشيم ناله ياييم ناله بهار خرّميم ناله
نه چاره درديمه اي‌دل تمام عالميم ناله
انيسيم درد و محنت، مونسيم غم همدميم ناله
بو جمعيتله دنياني پريشان ايتميم نيليم

يوزون اي نازنين دلبر چراغ بزم عرفاندي
گوزون سر مست و هشياري يقيناً اهل ايماندي
سوروش سان درد عشقه چاره هركسدن نه فرماندي
ديلّر شربت لعل لبون هر درده درماندي
بولورسن اهل دردم ميل درمان ايتميم نيليم

يقين پير محبّتدور سنون معشوق و جانانين
اونا قربان اولا جانا منيم روحوم سنون جانين
گوتور وئر باده‌ني ساقي كي عطشاندور بو حيرآنين
ايدوبدور باغريمي قان لبلرين قوي بير ايچيم قانين
بوباش سيز مملكتده قانيمه قان ايتميم نيليم

سن ارباب كرامت‌سن منم درمانده و مسكين
ترحّم ايله لطفيله رضا اولما اولام غمگين
غريق بحر عشقم حافظ قرآن و حقّ آيين
مني بي‌جا يئره ايلر مذمّت زاهد بي‌دين
گورنده كفر زلفون ترك ايمان ايتميم نيليم

سن اي ملك محبتّده منيم سرگشته سلطانيم
داغيدّون تار گيسوني داغيلدي دين و ايمانيم
صف مژگان و ابروده منيم وار درده درمانيم
يقينمدور اوركدن چخسا پيكانون چخار جانيم
گوزل جان تك اوني سينمده پنهان ايتميم نيليم

گوزون بيماريم ساقي نه سرمست مِي و ساغر
سنون اول چشم مخمورون منه سرچشمة كوثر
اسير خط و خالم مونس معشوق جان پرور
مني يالقيز گورنده ترك مستون قصد جان ايلر
خط و خالون خيالين مونس جان ايتميم نيليم

گورندن زلف جاناني كمند عشقه پابستم
او گردون تك بلند آوازه دور من خاك تك پستم
اگرچه ساغر مي‌دن ازلدن فانيا مستم
بو بازار محبّت ايچره صرّاف تهيدستم
يتيم درّ اشگي زيب دكّان ايتميم نيليم

 

اضافه کردن نظر