فانی تبریزی شاه اقلیم ولا

.

فانی تبریزی شاه اقلیم ولا

این اثر ترجیع بندی  است در وصف جمال دلارای و کمال خداوندی حضرت علی بن ابی طالب (ع) که با خوشنویسی زیبای جناب استاد محمد علی فرزبود در سال 1391 چاپ خواهد شد.

 

اضافه کردن نظر