فانی تبریزی اختران تابناک

.

7894 

 

این اثر مجموعه اشعار ترکی و فارسی عاشورائی فانی تبریزی است که در سال 1393

خورشیدی توسط انتشارات منشور در تبریز به زیور چاپ آراسته شده و نشر گردیده است.

اضافه کردن نظر